54356 - Το 10ο Masterclass

Ν. Λυγερός

Το 10ο Masterclass
Τοποστρατηγικής
και Χρονοστρατηγικής
είναι εκ φύσης
αυτοαναφορικό
αφού δεν επηρεάζεται
από τη γεωγραφία
και λειτουργεί
εκτός του πλαισίου της
για να μπορέσει
να πάει
όλο και πιο βαθιά
σε θέματα
που χρειάζονται
αιώνες
για να φανεί
η ουσία τους
σε όλους
μετά.