54359 - Στρατηγική Ακολουθία

Ν. Λυγερός

ΑΟΖ Κύπρου
θαλάσσια οικόπεδα
κοίτασμα Αφροδίτη
κοίτασμα Καλυψώ
κοίτασμα Γλαύκος
Συμφωνίες οριοθέτησης
με Αίγυπτο
με Λίβανο
με Ισραήλ
Συμφωνία EastMed
Κυρώσεις EastMed
Συμφωνία Total
Συμφωνία Eni
Συμφωνία ExxonMobil
Συμφωνία οριοθέτησης
με την Ιταλία.