54360 - Το ενεργειακό ποτάμι

Ν. Λυγερός

Το ενεργειακό ποτάμι
είναι πιο ισχυρό
από ένα
τραίνο
που έχει
προκαλέσει
τεχνητά σύνορα
πιο σταθερά
από τα φυσικά.
Αυτό είναι
το πλαίσιο
της Ανατολικής
Μεσογείου
ακόμα
κι αν οι περισσότεροι
δεν το έχουν
δει
προς το παρόν.