54404 - Η ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η ΑΟΖ
που ενεργοποιούμε
ενώ δεν είναι
δίπλα στα κατεχόμενα 
έχει μαζί τους
μία τοποστρατηγική
σχέση
έτσι βγαίνουμε
από το πλαίσιο
που είναι
καθορισμένο
και λειτουργούμε
όπως γίνεται
σε μία σκακιέρα SER
για να λύσουμε
ένα πρόβλημα
που δεν λύνεται
μετωπικά.