54412 - Η Τουρκία δεν είναι της ποίησης

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία δεν είναι της ποίησης
μόνο του πεζού.
Δεν βλέπει
τη θάλασσα
με φιλικό
τρόπο.
Την ερμηνεύει
ως εμπόδιο
της επέκτασής της.
Ενώ η θάλασσα
είναι θεμέλιο
για τον Ελληνισμό
που έχει
χτίσει
πάνω
σε αυτή
και τα νησιά
που είναι
οι άκρες της.