54413 - Τα νησιά είναι

Ν. Λυγερός

Τα νησιά είναι
τοποστρατηγική έννοια
και τοπικό όλο
αλλά η Χρονοστρατηγική
μας διδάσκει
ότι έχει νόημα
να τα εξετάζουμε
εντός των αιώνων
για να δούμε
ακόμα
και το πνεύμα τους
διότι δεν είναι
μόνο η θάλασσα
που τα προστατεύει
αλλά και ο πολιτισμός
που έχει διασχίσει
τις εποχές
για να τα στηρίξει
έμπρακτα.