54414 - Τα νησιά είναι βαθιά

Ν. Λυγερός

Τα νησιά είναι βαθιά
λόγω Χρόνου
και χρονοστρατηγικής
διότι
αποκτούν
βαθύτητα
με τον πολιτισμό.
Έτσι όσοι
καταπατούν
τα νησιά
επί της ουσίας
καταπατούν
την Ανθρωπότητα.
Όμως τα νησιά
είναι ochis
και η θάλασσα
moyo
έτσι μπορούν
ν’ αντισταθούν.