54415 - Δεν άκουσες ακόμα

Ν. Λυγερός

Δεν άκουσες ακόμα
την κοτούλα
το παραδοσιακό
τραγούδι
της Ουκρανίας
αλλά ήδη ετοιμάζεις
τη μπαλαλάικα
για να παίξεις
το κομμάτι
που χαροποιεί
τους μικρούς ανθρώπους.