54417 - Ο κατεχόμενος Χρόνος

Ν. Λυγερός

Ο κατεχόμενος Χρόνος
είναι ο ενδιάμεσος
στόχος
των χρονοκτόνων
και βασίζονται
στη σπατάλη του
από την κοινωνία
για να το πετύχουν
γι’ αυτό πρέπει
να προσέχεις
αυτήν την έννοια.