54419 - Είναι χρόνος

Ν. Λυγερός

Είναι χρόνος
συμπυκνωμένος
η ιστορία
γιατί δεν έχει
μέσα της
την καθημερινότητα
της κοινωνίας
διότι μόνο έτσι
καταφέρνει
να νικήσει
τη βαρβαρότητα.