54420 - Ο πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο πολιτισμός
είναι σκληρή έννοια
γιατί προστατεύει
τους ευάλωτους
γιατί χρειάζονται
μία άμυνα
ενάντια
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
και της λήθης.