54421 - Έχεις δει

Ν. Λυγερός

Έχεις δει
Πίστη
που να μην έχει
βαθιά ιστορία,
πολιτισμό,
Χρόνο
και στρατηγική
που να μην έχει
θαύματα
μέσα της
για να σώσει
τους ανθρώπους.