54423 - Όταν θεραπεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν θεραπεύεις
κάποιον
που ήταν τυφλός
από τη γέννησή του
δεν είναι μόνο
πράξη
διόρθωσης
ή ακόμα
και ανακαίνισης
αλλά
γνήσιας
ανακατασκευής.