54424 - Η ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η ΑΟΖ είναι
ανθρωποκεντρική
διότι εξαρτάται
από τη δραστηριότητα
της Ανθρωπότητας
ενώ η υφαλοκρηπίδα
εμφανίστηκε
μέσω γεωλογικής
προσέγγισης
στην αρχή.