54425 - Ως εργαλείο

Ν. Λυγερός

Ως εργαλείο
απελευθέρωσης
η ΑΟΖ
είναι συμβατή
με την έννοια
του νησιού
και γι΄αυτό
είναι τόσο
σημαντική
για τον Ελληνισμό.