54426 - Υπάρχει θρησκεία

Ν. Λυγερός

Υπάρχει θρησκεία
βαρβαρότητας
επειδή
δεν έχει ανάγκη
από βάθος
αλλά κυριαρχεί
μέσω ρηχότητας
των ατόμων
της κοινωνίας
που έχουν μόνο
αρχές
χωρίς αξίες.