54427 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
είναι εκ φύσης
χρονοκτόνα
γιατί φοβάται
τις επιπτώσεις
του Χρόνου
έτσι κάθε φορά
προσπαθεί
με απεγνωσμένο
τρόπο
να σβήσει
τα ίχνη
της Ανθρωπότητας.