54428 - Το μέλλον

Ν. Λυγερός

Το μέλλον
εξαρτάται
από το βαθύ
παρελθόν
έτσι
το μέλλον
ερμηνεύεται
ως ιστορία
εμπλουτισμένη
αυτό
να σκέφτεσαι
στα ακριτικά
νησιά μας.