54429 - Τα νησιά μας

Ν. Λυγερός

Τα νησιά μας
είναι
ακρίτες
του Ελληνισμού
και γι’ αυτό
έχουν
τόση
σημασία
για το μέλλον
διότι
και αυτός
σαν την Ανθρωπότητα
χαρακτηρίζεται
από τις άκρες του.