54435 - Ακόμα και το ρέκβιεμ

Ν. Λυγερός

Ακόμα και το ρέκβιεμ
του Mozart
είναι παράδειγμα
χαρακτηριστικό
όπου η ανακατασκευή
είναι ακραία
με την έννοια
ότι πρέπει
να παραχθεί
ένα έργο
που δεν ζούσε
ποτέ πριν.