54436 - Με το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Με το τραγούδι
του παρελθόντος
εμφανίζονται
εικόνες
που είχες
ξεχάσει
ενώ είχαν
σημασία
έτσι
ζεις
την ανάσταση.