54449 - Μια μερική οριοθέτηση

Ν. Λυγερός

Μια μερική οριοθέτηση
έχει μόνο
τοπική
εμβέλεια
και δεν μπορεί
να επηρεάσει
μια άλλη
οριοθέτηση
που βρίσκεται
μακριά
σε άλλη
περιοχή.