54450 - Για τη Λιβύη

Ν. Λυγερός

Για τη Λιβύη
δεν πρέπει
η Ελλάδα
να περιμένει
συνεχώς
να έχει
καλά νέα
αλλά και
αυτή
να πάρει
θέση
σε σχέση
με την κατάσταση
που επικρατεί
στην περιοχή
διότι αυτό
είναι το πρέπον.