54452 - Τι σημαίνει

Ν. Λυγερός

Τι σημαίνει
αλησμόνητη
πατρίδα
όταν έχεις
ξεχάσει
ότι πρόκειται
για κατεχόμενα.
Άλλωστε
μπορείς
να είσαι
πολίτης
αλησμόνητης
πατρίδας;