54454 - Ο ίδιος ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο ίδιος ο Χριστός
δεν ζητούσε
βοήθεια
αλλά
ενίσχυση
από τον Θεό
αφού έπαιρνε
πρωτοβουλίες
για να σώσει
τους ανθρώπους
που υπέφεραν
αυτό
είναι το παράδειγμα
που δείχνει
το Έργο
της Ανθρωπότητας.