54456 - Ο λευκός πύργος

Ν. Λυγερός

Ο λευκός πύργος
είναι φυλακή
και σύμβολο
οθωμανικής
κατοχής
γιατί
χτίστηκε
πάνω
σε προηγούμενο
γι’ αυτό
πρέπει
να θυμάσαι
πόσα θύματα
πέθαναν
μέσα του.