54457 - Τον Λίβανο

Ν. Λυγερός

Τον Λίβανο
τον έχουμε
στην καρδιά μας
γιατί
κάθε
αδικία
που έχει
υποστεί
είναι πληγή
για την ίδια
την Ανθρωπότητα.
Γι’ αυτό
φτάνει
η διαφθορά
χρειάζεται
ελευθερία.