54458 - Η Θράκη

Ν. Λυγερός

Η Θράκη
δεν είναι λωρίδα
θάλασσας
σαν τη Γάζα
έχει βάθος
και αγγίζει
δύο θάλασσες
λόγω στρατηγικής
επιλογής
που έγινε
πριν αιώνες.