54462 - Το ταξίδι

Ν. Λυγερός

Το ταξίδι
στο τραίνο,
στο καράβι,
στο αεροπλάνο
είναι
μεταφορά
του κόσμου
αφού
αυτός
μετακινείται
κι εμείς
είμαστε
ακίνητοι.