54468 - Αν εξετάσεις

Ν. Λυγερός

Αν εξετάσεις
πιο βαθιά
την έννοια
της ανακατασκευής
θα δεις
ότι είναι ικανή
ν’ αγγίξει
ακόμα
και την έννοια
του πολιτισμού
όταν αυτός
έχει χτυπηθεί
από τη βαρβαρότητα.