54470 - Άλλο να διεκδικείς

Ν. Λυγερός

Άλλο να διεκδικείς
την αναγνώριση
μίας γενοκτονίας
άλλο να μιλάς
για τη διαδικασία
διόρθωσης
κι άλλο να ερευνάς
πέρα της έννοιας
της επαναφοράς
της μνήμης
την ίδια
την ανακατασκευή
του πολιτισμού.