54494 - Η Αμερική

Ν. Λυγερός

Η Αμερική
του Kafka
ακόμα
κι αν δεν είναι
ολοκληρωμένη
έχει ήδη
τα θεμελιακά
στοιχεία
του έργου
που θα ακολουθήσει
με τη Δίκη
και το Κάστρο
γι’ αυτό
μην την ξεχνάς.