54495 - Με το θεώρημα

Ν. Λυγερός

Με το θεώρημα
του Kuratowski
ήρθε η εικασία
του Erdös,
η ερμηνεία
του Wagner,
το πρώτο
αποτέλεσμα
των Archdeacon
και Huneke
και το γενικό
θεώρημα
των Robertson
και Seymour.