54496 - Με τους γράφους

Ν. Λυγερός

Με τους γράφους
βλέπεις
καλύτερα
την ουσία
της δομής
με την οποία
θα πρέπει
να σκεφτείς
το πλαίσιο
της ανακατασκευής
που θα είναι
σύμμορφη
για να είναι
πίστη.