54497 - Αν η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Αν η γλώσσα
έχει μνήμη
μόνο προφορική
πρέπει να έχει
και δομικά
στοιχεία
που να είναι
ανθεκτικά
για να μπορέσει
ν’ αντέξει
τις επιθέσεις
της λήθης
στη διάρκεια
των αιώνων
που θα ζήσει.