54498 - Φαντάσου

Ν. Λυγερός

Φαντάσου
ότι δομές
που αποτελούν
εμπόδια
μπορεί
τελικά
να χαρακτηρίζουν
μεγαλύτερα
σύνολα
έτσι
βλέπεις
την αναλογία
με τις ιδιομορφίες
του Riemann.