54502 - Τα θεμέλια

Ν. Λυγερός

Τα θεμέλια
της ανακατασκευής
είναι σαν τα κείμενα
των Τριάντα
φιλιών του ήλιου
που είναι τα μόνα
που αντιπροσωπεύουν
όλο το έργο
της ελληνικής
Επανάστασης
όταν κατάφερε
επιτέλους
να ζήσει.