54503 - Η μικροδομή

Ν. Λυγερός

Η μικροδομή
του συνολικού
έργου
δεν δίνει
στοιχεία
για τη δομή
αν δεν υπάρχει
πάχος
γύρω
από τα γεγονότα
που αποτελούν
θεμέλια
ανακατασκευής.