54504 - Τα σενάρια

Ν. Λυγερός

Τα σενάρια
είναι
πολλαπλά
σε μια
δομή
που έχει
γραφτεί
από μια
υπερδομή
που ανήκει
εξ αρχής
στα θεμέλια
της Ανθρωπότητας.