54505 - Μελέτα την πολεοδομία

Ν. Λυγερός

Μελέτα την πολεοδομία
των Μυκηνών
για να δεις πώς έχει
οργανωθεί
από τότε
η πολεμολογία
του Ελληνισμού
όταν άρχισε
να ζει
για να παράγει
το έργο
της συνέχειας
που ακολούθησε
για αιώνες
έως το άγγιγμα
της σκέψης
του μέλλοντος.