54510 - Με το Opus

Ν. Λυγερός

Με το Opus
βλέπεις
μια ζωντανή
μορφή
ανακατασκευής
και ζεις
την εποχή
της δράσης του
σαν να ήσουν
πραγματικά
σ’ ένα μουσείο
που είναι
ζωντανό
σαν σπίτι.