54511 - Αν οι δομές

Ν. Λυγερός

Αν οι δομές
κατασκευάζουν
τότε σκέψου
ότι οι υπερδομές
ανακατασκευάζουν
διότι οι πρώτες
μπορούν
να παράγουν
μόνο το μέλλον
ενώ οι δεύτερες
μπορούν
να φτιάξουν
ακόμα
και το παρελθόν
όταν το λαβώσει
η βαρβαρότητα.