54513 - Το κόσμημα

Ν. Λυγερός

Το κόσμημα
αντιστοιχεί
στον τίτλο
και η εικόνα
στο κείμενο
έτσι λειτουργούν
με τρόπο
δυϊκό
αλλά
παραμένει
μια μικροδομή
που δεν λέει
τα πάντα
για τη συνολική
δομή.