54514 - Η τεχνητή

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή
ανακαίνιση
πάνω
σε κάτι
που είναι
τεχνητό
για να μοιάζει
με φυσικό
είναι απλή
μορφή
ανακατασκευής
ενώ αυτή
είναι
ικανή
να φτάσει
και στην τεχνητή
νοημοσύνη.