54515 - Ενώ το πάρκο

Ν. Λυγερός

Ενώ το πάρκο
είναι τεχνητό
και τα φλαμίνγκο
είναι ελεύθερα
συνεχίζουν
να μένουν σε αυτό
γιατί μοιάζει
με φυσικό χώρο
και θεωρούν
ότι είναι
κομμάτι της φύσης
ακόμα
κι αν είναι
ανθρώπινη
ανακατασκευή.