54517 - Το σχεδιασμένο

Ν. Λυγερός

Το σχεδιασμένο
όταν είναι
ταυτόχρονα
ελεύθερο
είναι ικανό
να κάνει
θαύματα
της φύσης
διότι
βασίζεται
στο τεχνητό
που προέρχεται
από ανθρώπινη
σκέψη.