54519 - Στο σπίτι σας

Ν. Λυγερός

Στο σπίτι σας
τι θεωρείτε
ότι είναι
θεμελιακό;
Αν κάνετε
αυτήν την άσκηση
γρήγορα
θα αντιληφθείτε
ότι υπάρχει
μια αντιπαράθεση
με τα στοιχεία
της καθημερινότητας
γι’ αυτό πρόσεχε
τους πίνακες,
τα βιβλία
και τα σπάνια
αντικείμενα.