54523 - Η Ιλιάδα

Ν. Λυγερός

Η Ιλιάδα
είναι ανακατασκευή
του μυκηναϊκού
πολιτισμού
που ξεπέρασε
όλο τον θόρυβο
των θεσμικών
καταγραφών
για να φανούν
στοιχεία
της μυθολογίας
και της κοσμογονίας
μιας εποχής
που θα είχε
χαθεί
χωρίς αυτή.