54524 - Η εσωτερική διακόσμηση

Ν. Λυγερός

Η εσωτερική διακόσμηση
προσπαθεί
να καλύψει
το κενό
της ουσίας
με εξαρτήματα
που δίνουν
σημασία
στην εντύπωση
και όχι
στο βάθος
του πολιτισμού.