54525 - Στην ανακατασκευή

Ν. Λυγερός

Στην ανακατασκευή
ασχολούμαστε
με την ουσία
γιατί είναι
ο σκελετός
της δομής
έτσι
τα βιβλία
είναι
εκ φύσης
θεμελιακά.